PT, kostrådgivning och mental coachning - smidigt online.Få professionell hjälp med träningen, kosten och den mentala hälsan för att skapa en långsiktig och hållbar förändring.Är du redo att börja ditt nya liv? Fyll i intresseanmälan så kontaktar jag dig inom kort.

Vad behöver du hjälp med? (Intresseanmälan - ej bindande)

Villkor


1. Coachning
Coachningen på hälsocoachning.se är personlig. Coachning går ej att överlämna till någon annan. Minimiålder för att få coachningen är 18 år. För klienter under 18 år krävs målsmans godkännande och personuppgifter då målsman är den som accepterar villkoren.

2. Betalning
Vid inskickat formulär binder klienten upp sig för det valda coachningsupplägget och skall betala enligt gällande prislista. Betalning sker genom faktura som skickas från Frilans Finans. För eventuella rabatter krävs kampanjkod eller annat intyg som bekräftar att klienten har rätt till rabatterna på hälsocoachning.se. Rabatten gäller endast mot ordinarie priser.

3. Avtalstid och uppsägning
Coachningslängden är bindande. När den valda perioden är slut förlängs coachningen automatiskt en månad i taget. Vid uppsägning avslutas coachningen när den pågående coachningsperioden är slut.

4. Prisändringar
Pågående coachningsperiod är skyddad mot eventuella prisändringar. Däremot kan prisändringar komma att ske när den valda coachningsperioden är slut. Eventuella ändringar meddelas i god tid. Klienten kommer därmed ges möjlighet att säga upp coachningen innan nästa period startar.

5. Hälsotillstånd
Alla klienter ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i coachningen på hälsocoachning.se.

6. Månadsuppföljning
Om klienten inte återkopplar vid månadsuppföljningen kommer coachningsupplägget att förnyas enligt standardmodell och skickas till klienten. Därefter startar nästa coachningsperiod.

7. Praktiska ändringar
Hälsocoachning.se förbehåller sig rätten att göra ändringar beträffande coachningupplägg och struktur. Eventuella ändringar meddelas i god tid. Klienten kommer därmed ges möjlighet att säga upp coachningen innan nästa period startar.

8. Personuppgifter (GDPR)
Klientens personuppgifter används vid skapande av coachningsupplägg och vid skapande av faktura som Frilans Finans ansvarar för (läs mer om hur Frilans Finans hanterar personuppgifter här).

9. Identifiering
För att starta coachningen krävs att klienten fyller i fullständigt namn, mail och adress.

10. Ånger och uppsägning innan coachningsstart
Ånger och uppsägning innan coachningsstart måste ske innan skapandet av coachningsupplägget. När hälsocoach Sebastian har påbörjat arbetet med coachningsupplägget har coachningsperioden startat och klienten skall därmed betala för vald coachningsperiod och enligt aktuell prislista.

11. Nyhetsbrev
Vid inskickat formulär läggs angiven mailadress till i Hälsocoachnings nyhetsbrev som skickas ut en gång i månaden.